ช่างแกะสลักหิน พระหินแกะสลัก : โรงงานแกะสลักหินแม่สาย โดยช่างศุฤทธิ์ (ศุฤทธิ์ แกะสลัก) โทร.089-9980108

โรงงานแกะสลักหินแม่สาย ช่างแกะสลักหิน รับแกะสลักหิน แกะสลักพระหิน งานแกะสลักหินทุกชนิด แกะสลักหินพระพุทธรูป พญานาคหินแกะสลัก หินแกะสลักพระ แกะสลักหิน หินแกะสลัก แกะสลักพระ งานแกะสลักราคาช่าง พระพุทธรูปหินแกะสลัก รับออกแบบงานแกะสลัก งานปฎิมากรรมหินทุกชนิด เทพเจ้าจีน และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งหยก หินทราย หินอ่อน หินแกรนิต หินขาวกรีซ หินน้ำโขง ฯลฯ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประวัติ

โรงงานศุฤทธิ์แกะสลัก เราดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี ในการแกะสลักพระพุทธรูปหินทุกชนิด และออกแบบงานปฎิมากรรมแกะสลักหินอื่นๆอีกมากมาย ด้วยพลังแห่งศรัทธา เราได้สร้างสรรค์ผลงานที่ปราณีตเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อความมั่นคงถาวรและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

รับออกแบบแกะสลักหินทุกชนิด

รับแกะสลักหินทุกชนิ

รับแกะสลักหินทุกชนิด

แกะสลักโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

รับแกะสลักพระพุทธรูปหินทุกชนิด

รับแกะสลักพระพุทธรูปหินทุกชนิด