ผลงานแกะสลักหินพญานาค @ วัดป่าดานวิเวก (หลวงปู่ทุย)  

              หลวงปู่ทุย หรือ พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ ท่านเป็นพระธรรมยุต สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศิษย์รุ่นน้องหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และ หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม หลวงปู่ทุยขึ้นชื่อว่าเป็นพระป่า ท่านเป็นพระสมถะ สันโดษ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย น่าเลื่อมใส และเจริญรอยตามคำสอนแห่งองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     ทีมช่างศุฤทธิ์แกะสลักหิน  ได้รับเมตตาและความไว้วางใจจากหลวงปู่ในการรังสรรค์งานศิลป์แกะสลักหินพญานาค  ประดิษฐานไว้ภายในวัดป่าดานวิเวก